compositin engineküljendusmootor Tarkvara, mis tegeleb kuvatava või prinditava dokumendi lehekülgede vormindamisega (teksti ja piltide paigutamisega lehekülgedele)