Mozilla FirefoxMozilla Firefox (varasemad nimetused Phoenix ja Mozilla Firebird) on veebilehitseja, mis kujutab endast Mozilla projekti kõrvalprodukti ja mille sihiks on välja arendada selline tarkvara, mis oleks kompaktsem ja kiirem kui Mozilla brauser.

Nagu Mozilla, nii ka Mozilla Firefox on platvormist sõltumatu, sest kasutab XUL kasutajaliidesekeelt, ning erineb selles mõttes mõnest teisest Mozilla-põhisest projektist (näit. Galeon, Epiphany, K-Meleon ja Camino), kus kasutatakse platvormide omi kasutajaliideseid