element (2)element Elementideks nimetatakse XML-dokumendi põhistruktuuri moodustavaid fundamentaalseid sisuüksusi. Elemendid võivad sisaldada atribuute (algusmärgendites), teisi elemente ja tekstilist sisu. Element koosneb elemendi nimest, sisust ja atribuutidest