DDoS attack (Distributed Denial of Service attack)hajutatud teenusetõkestamise rünne Teenusetõkestamise rünne, mille puhul suur arv zombiarvuteid ründab koos ühte sihtsüsteemi