LAN switchkohtvõrgu kommutaator Tööjaamu või kohtvõrgu segmente ühendav võrguseade, mida nimetatakse ka kaadrikommutaatoriks.
Kohtvõrgu kommutaatoreid kasutavad Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring ja FDDI võrgud. ATM kommutaatoreid loetakse omaette kategooriasse kuuluvateks.
Võrgukommutaatorid leiavad järjest enam kasutust jaoturite asemel, sest need võimaldavad paremini ära kasutada võrguühenduste ribalaiust ning seega tõsta kogu võrgu töökiirust. Nimelt suunatakse jaoturis iga saabunud pakett kõigisse portidesse korraga, kommutaatoris aga saadetakse iga pakett ainult ühele väljundpordile. Näit. 16 pordiga 100BaseT jaoturis jaguneb ribalaius 100 Mbit/s ära kõigi 16 sõlme vahel, kuid kommutaator annab iga saatja-vastuvõtja paari käsutusse kogu ribalaiuse 100 Mbit/s. Kommutaatori iga port võib olla ühendatud kas üheainsa serveri või tööjaamaga kiirusega 100 Mbit/s või siis jaoturiga, mis jagab selle ribalaiuse mitme tööjaama vahel. Jaoturi asendamine kommutaatoriga on tehniliselt lihtne, sest arvutite võrguadaptereid pole vaja muuta ega asendada.

Kommutaatoriga kohtvõrk.
Iga ühendus kasutab kogu ribalaiust

Vt. ka switch, bridge, hub, repeater, router, gateway