switch (1)kommutaator Võrguseade, mis valib välja trakti või ahela, mida mööda andmeüksus saadetakse järgmisse võrgusõlme. Kommutaator võib lisaks teatud määral täita ka marsruuteri funktsioone, s.t. määrata kindlaks andmete liikumise marsruudi ja eekõige selle, millisesse lähimasse võrgupunkti andmed tuleb saata. Kommutaator on üldiselt lihtsam ja kiirem seade kui marsruuter, mis vajab teavet võrgu kohta ja selle kohta, kuidas marsruuti määrata.

OSI (Open Systems Interconnection) mudelis on kommutaator harilikult seotud 2. kihiga ehk andmelülikihiga. Mõned uuemad kommutaatorid teostavad aga ka 3. kihi ehk võrgukihi marsruutimisfunktsioone. 3. kihi kommutaatoreid nimetatakse ka IP-kommutaatoriteks. Suurtes võrkudes (sh Internetis) nimetatakse teekonda ühest kommutaatorist teiseni hüppeks (hop). Aega, mis kommutaatoril kulub selle väljaselgitamiseks, kuhu andmeühikut edastada, nimetatakse latentsusajaks (latency) . Latentsusaeg on hind, mida tuleb maksta kommutaatorite poolt pakutava paindlikkuse eest

Vt. ka LAN switch, bridge, hub, repeater, router, gateway