protocol suiteprotokollistik Andmete liikumine ja erinevate seadmete omavaheline suhtlemine arvutivõrkudes on võimalik tänu sellele, et nii riist- kui tarkvaratootjad peavad kinni kokkulepitud ja kinnitatud protokollidest. Iga valdkonna (veeb, e-post, jututoad, internetitelefon jne) tarbeks on kinnnitatud vastav mitmest protokollist koosnev protokollistik e. "protocol suite". Konkreetsete lahenduste jaoks valitakse nende hulgast välja sobivad protokollid ning realiseeritakse need tarkvaraliselt, mille tulemusena tekib protokollipinu e. "protocol stack"