modemmodem Lühend sõnadest MOdulaator-DEModulaator.

Seade või programm, mis võimaldab digitaalse informatsiooni edastamiseks kasutada tavalisi vasktraadist telefoniliine. Modem moduleerib arvutist või mõnest muust digitaalseadmest väljuva digitaalsignaali analoogsignaaliks ja saadab selle telefonivõrku ning demoduleerib telefoniliinist vastu võetud analoogsignaali digitaalseks, nii et seda saab arvutiga töödelda. Kui modem pole arvutisse sisse ehitatud, võib kasutada ka eraldiseisvat modemit, mis ühendatakse arvutiga standardse RS-232 pordi kaudu. Liides RS-232 ise on küll standardiseeritud, kuid erinevad modemid kasutavad andmete edastamiseks erinevaid protokolle. Mõni protokoll, näit. CCITT V.34 on ametlik standard, teised on välja töötatud modemeid valmistavate firmade poolt. Tavaliselt toetavad modemid kõiki enamlevinud protokolle. Modemi muretsemisel tuleb silmas pidada, et ka liini teises otsas olev arvuti peab olema võimeline kasutama samu protokolle.

Esimeste modemite kiirus oli 2,4 kbit/s ja need võimaldasid edastada ainult e-posti. Vahepeal olid kasutusel 14,4 ja 28,8 kbit/s modemid, alates 1988.a. varustati kõik personaalarvutid 56 kbit/s modemitega. Võrdluseks olgu öeldud, et ISDN võimaldab samu liine kasutades andmekiirust 128 kbit/s ja DSL’i kiirus ulatub megabittideni sekundis.