WAN (Wide Area Network)laivõrk Arvutivõrk, mis kasutab järjestikliine ja mille ulatus ületab 1 km

Laivõrkudes kasutatakse järgmisi tehnoloogiaid:

Vt. ka LAN