NetBIOS (Network Basic Input/Output System)NetBIOS on protokoll, mis võimaldab erinevates arvutites asuvatel rakendusprogrammidel omavahel suhelda üle kohtvõrgu. NetBIOS’i lõi IBM 1990- ndate alguses oma personaalarvutivõrgule (PC Network), selle võttis üle Microsoft ja NetBIOS on nüüdseks kujunenud de facto standardiks. NetBIOS on kasutusel Ethernet’i, Token Ring’i ja Windows NT kohtvõrkudes.

NetBIOS iseenesest ei toeta marsruutimismehhanismi, seepärast peavad laivõrgus suhtlevad rakendused kasutama mingit muud transpordimehhanismi, näit. TCP (Transmission Control Protocol) kas NetBIOS’i asemel või sellele lisaks.

NetBIOS vabastab rakendusprogrammi vajadusest tunda võrgu üksikasju, sh veakorrekstiooni seansirežiimis. NetBIOS’i päring saadetakse võrgujuhtimisploki (NCB) kujul, mis muuhulgas määrab ära sõnumi asukoha ja sihtkoha nime.

NetBIOS tagab OSI mudelis kirjeldatud seansi- ja transporditeenused, kuid ei paku andmeedastuseks standardset kaadri- või andmevormingut. Standardse kaadrivormingu annab NetBIOS’i laiendatud kasutajaliides (NetBEUI).

NetBIOS’il on kaks võimalikku siderežiimi: seanss ja datagramm. Seansirežiimis saavad kaks arvutit omavahel tekitada ühenduse "vestluseks", mis võimaldab suuremate sõnumite käitlemist koos veatöötlusega. Datagrammirežiim on nn. ühenduseta režiim, kus iga sõnum edastatakse teistest sõltumatult ning sel juhul peavad sõnumid olema väiksemad ja veatöötluse eest peab hoolt kandma rakendusprogramm ise. Datagrammirežiim võimaldab ka sõnumi levisaadet kõigile kohtvõrku ühendatud arvutitele korraga