multiplexing (1)multipleksimine Multipleksimiseks nimetatakse mitme signaali või teabevoo viimist sellisele kujule, et neid saab samaaegselt edastada ühel signaalikandjal üheainsa liitsignaalina. Vastuvõtupoolel toimub signaalide üksteisest eraldamine ehk demultipleksimine.

Analoogsignaale multipleksitakse harilikult sagedusjaotusega multipleksimise (FDM) teel, kus kandevlaine ribalaius jaotatakse erineva ribalaiusega alamkanaliteks (sagedusribadeks) ja igas alamkanalis edastatakse üht signaali.

Digitaalsignaalide puhul kasutatakse harilikult ajajaotusega multipleksimist (TDM), kus mitut signaali edastatakse vaheldumisi, nö jupikaupa üle ühe ja sama kanali erinevates ajavahemikes.

Kiudoptilistes võrkudes liiguvad signaalid erineva lainepikkusega valguslainetena ning seal kasutatakse lainepikkusjaotusega multipleksimist (WDM)