CLI (Command Line Interface)käskliides, käsurealiides Opsüsteemi või rakenduse kasutajaliides, mis võtab vastu klaviatuurilt sisestatavaid käske üks rida korraga.

Kui ekraanile ilmub käsuviip, siis sisestab kasutaja sellele reale vajaliku käsu, vajutab klahvile Enter ning pärast arvuti reageerimist sellele käsule sisestab järgmisele reale järgmise käsu.

Käsurealiideste realiseerimiseks kasutatavaid programme nimetatakse olenevalt keskkonnast käsureainterpretaatoriteks või kestadeks

Käsurealiidesed võeti kasutusele 1950-ndatel aastatel, kui veel ei tuntud graafilisi kasutajaliideseid ning programmide ja andmete sisestamiseks kasutati teletaipe. Tänapäeval kasutab enamik tavakasutajaid graafilisi kasutajaliideseid (Windows, Mac OS, BeOS jt), kuid programmeerijad eelistavad ka praegu käsurealiideseid. Kaasaegsed UNIX’i-põhised süsteemid pakuvad harilikult nii käsurealiidest kui ka graafilist kasutajaliidest. Käsurealiidest pakub ka Windows’i rakendusprogramm MS-DOS Prompt, mille käivitamiseks tuleb valida Start - > Run, kirjutada avanevasse dialoogiboksi cmd ja klikkida OK.

MS-DOS Prompt käsurealiides