cybercrimeküberkuritegevus Kriminaalne tegevus, kus kuritöö allikaks, sihtmärgiks ja/või toimumiskohaks on arvuti või arvutivõrk. Laiemas mõttes kuuluvad siia ka pettused, vargused, väljapressimised, võltsimised ja kelmused, mille juures on abivahendina kasutatud arvutit või arvutivõrku kuid sihtmärk on väljaspool arvutit või arvutivõrku.

Küberkuritegevuse liike on palju, näit. arvutitesse ja võrkudesse sissemurdmine, autoriõiguste rikkumine, lasteporno levitamine, privaatse või konfidentsiaalse info vargus ja sellega äritsemine, veebisaitide rikkumine, mitmesugused ründed jne. Küberkuritegevust nimetatakse ka arvutikuritegevuseks, e-kuritegevuseks või elektronkuritegevuseks.

Küberkuritegevusest aastas põhjustatav kahju eraisikutele ja firmadele ületab hinnanguliselt 100 miljardit dollarit.

Vt. ka spam, malware, virus, worm, Trojan horse, DoS, DDoS, phishing