XML documentXML-dokument XML-märgistuskeeles kirjutatud dokument. See on üks andmeobjektide klasse ja võib endast kujutada nii teksti kui ka andmebaasikirjete komplekti