mail servermeiliserver Sissetulevat ja väljaminevat elektronposti käitlev programm. Ka arvutit, kus meiliserverprogramm jookseb, nimetatakse meiliserveriks, eriti kui e-posti käitlemine on selle arvuti põhiülesanne.

Meiliserverprogrammi nimetatakse ka meiliedastusagendiks (MTA), meilitranspordiagendiks, meilimarsruuteriks ja internetimeileriks. Tuntumate meiliserverprogrammide hulka kuuluvad Microsoft Exchange, qmail, Exim ja Sendmail.

Meiliserver töötab koostöös teiste programmidega ja moodustab koos nendega nn. sõnumivahetussüsteemi (messaging system). Sõnumivahetussüsteem sisaldab kõiki e-posti toimimiseks vajalikke rakendusi, nii et kui te hakkate saatma e-posti sõnumit, siis teie iseseisev meiliklient (MS Outlook, Outlook Express, Eudora jt) või veebilehitsejasse (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox jt) sisseehitatud meiliklient edastab selle teie meiliserverile, mis omakorda edastab sõnumi järgmisele meiliserverile või paigutab ajutiselt samas arvutis asuvasse sõnumihoidlasse, et edastada seda hiljem. Enamasti kasutab süsteem e-posti saatmiseks SMTP või ESMTP protokolli ning vastuvõtmiseks POP3 või IMAP protokolli