ActiveX controlsActiveX komponendid Programmimoodulid, mille loomiseks on kasutatud Microsoft’i komponentobjektide mudelil (COM) põhinevat ActiveX tehnoloogiat. ActiveX komponendid laaditakse alla automaatselt koos veebilehega ja neid täidab veebilehitseja. ActiveX ei ole programmeerimiskeel, vaid pigem reeglite kogum selle kohta, kuidas rakendusprogrammid peavad omavahel informatsiooni vahetama. Programmeerijad saavad kirjutada ActiveX komponente mitmesugustes programmeerimiskeeltes, näit. C, C++, Visual Basic ja Java. ActiveX komponendid sarnanevad Java aplettidele, kuid erinevalt aplettidest võimaldavad nad vahetut juurdepääsu MS Windows’i operatsioonisüsteemile. See teeb nad palju võimsamaks, kuid tekib ka oht, et nad võivad kahjustada teie arvutis olevat tarkvara ja andmeid. Selle riski vähendamiseks töötas Microsoft välja registreerimissüsteemi, nii et enne allalaadimist veebilehitseja identifitseerib ActiveX komponendid ja kontrollib nende autentsust. Teine erinevus on selles, et Java apletid töötavad mistahes platvormil, ActiveX komponendid aga ainult Windows’i keskkonnas.

ActiveX-iga on seotud skriptimiskeel VBScript, mis annab veebiautoritele võimaluse manustada HTML dokumentidesse interaktiivseid elemente. Nii nagu JavaScript sarnaneb Java’le, sarnaneb VBScript Visual Basic’ule. VBScript’i kasutamisel tuleb meeles pidada, et kui Java ja JavaScript on platvormist sõltumatud, siis VBScript’i mõistab ainult Internet Explorer ning teiste brauserite, näit. Mozilla Firefox’i kasutajad teie veebilehega suhelda ei saa