network adaptervõrguadapter, võrgukaart Riistvaraliides arvuti või välisseadme (näit. printeri) füüsiliseks ühendamiseks võrguga

Võrguadapter kujutab endast trükkplaati, mis pistetakse kliendi (personaalarvuti või tööjaam) või serveri kaardipessa ja juhib nendevahelist andmevahetust andmelingi kihis (OSI mudeli 2. kiht).

Edastusmeedium (keerdpaarjuhtmed, koaksiaalkaabel või kiudoptiline kaabel) ühendab kõiki adaptereid võrgu jaoturite või kommutaatoritega või siinvõrgu puhul omavahel. Võrguadapterit nimetatakse ka võrguliidesekaardiks (NIC) . Kui pole täpsustavaid kommentaare, siis mõeldakse võrguadapteri all Etherneti kaarti. Kohati kasutatakse ka Token Ring ja LocalTalk võrke.

Sageli on võrgukaardi ülesandeid täitev skeem sisse ehitatud juba arvuti emaplaadile