SGML (Standard Generalized Markup Language)standardne üldistatud märgistuskeel Üldine märgistuskeel dokumentide kirjeldamiseks.

SGML on rahvusvaheline standard, mis kirjeldab suhet dokumendi sisu ja selle struktuuri vahel, sellal kui tavalised dokumendi failivormingud kirjeldavad ainult dokumendi sisu ja esitusviisi. Seetõttu lubab SGML mitme kasutaja vahel jagada ja korduvalt kasutada dokumendipõhist informatsiooni kõikvõimalikes rakendustes ja igasugustel arvutiplatvormidel avatud vormingus. Vahel võrreldakse SGML’i päringukeelega SQL, sest mõlemad võimaldavad struktureerida informatsiooni avatud viisil, nii et sellele pääseb juurde ja seda saab kasutada igasugune SGML’i tunnistav rakendus igasugusel platvormil.

SGML’is identifitseeritakse kõik dokumendi struktuurielemendid nagu pealkirjad, lõigud, tabelid ja peatükid iseseisvate objektidena, mis võimaldab kasutajatel defineerida objektidevahelisi seoseid dokumentide struktuuris. Seoseid dokumendielementide vahel kirjeldab DTD (Document Type Descriptor - dokumendtitüübi kirjeldaja), mis meenutab väljadefinitsioonide komplekti andmebaaside puhul. Üha enam firmasid konverteerib oma dokumentatsiooni SGML vormingusse.

SGML on defineeritud ISO 8879:1986 standardiga

Vt. ka XML, HTML, WML, VRML, XHTML, VoiceXML, XHTML+Voice, cHTML, DHTML, PHTML, SHTML